Pravila i uslovi

Dobrodošli na web stranicu BgShop.rs. Molimo pročitajte pravila i uslove korišćenja u nastavku. Pristupom ili upotrebom naše internet stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa svim uslovima i pravilima korišćenja ovog sajta.

Espera d.o.o, kao autor/vlasnik/menadžer sajta BgShop.rs, u daljem tekstu BgShop, zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, što uključuje i Izjavu o privatnosti i Pravila i Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Stoga Vas molimo da redovno posećujete ovu stranicu, kako biste bili u toku sa izmenama Pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili.
Politika u vezi sa vraćanjem robe i povraćajem novca za poručene proizvode

Proizvodi koji ne odgovaraju specifikacijama navedenim u ponudi / opisu proizvoda mogu se vratiti jedino Ponuđaču / Prodavcu, uz navedene informacije o prirodi i stepenu nepoklapanja sa specifikacijama. Troškove transporta snosi Korisnik / Kupac, osim ukoliko u opisu ponude nije navedeno drugačije.
BgShop.rs neće ni u kom slučaju snositi troškove transporta proizvoda kupljenih na sajtu, a sva pitanja vezana za troškove dostave ili vraćanje robe biće prosleđena direktno Ponuđaču / Prodavcu.
Autorska prava

BgShop je autor Sajta i poseduje sva zagarantovana prava u tom svojstvu, u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi materijali, uključujući ilustracije, slike, dizajn, ikonice, fotografije, audio/video klipove itd. su vlasništvo BgShop.

Sadržaj Sajta (tekstovi, opisi proizvoda i usluga, tehničke karakteristike, slike, simboli) su u vlasništvu BgShop i proizvođača ili distributera ponuđenih proizvoda i usluga, pa BgShop ne preuzima odgovornost za sadržaj opisa proizvoda objavljenog na Sajtu.

Ako preuzimate softver sa ovog Sajta, uključujući i dokumenta i slike koje taj softver sadrži ili ih je generisao, kao i prateće podatke (u daljem tekstu Softver), smatrajte da je licenciran od strane BgShopo (u daljem tekstu Autor). Autor ima puno pravo na Softver i sva prava intelektualnog vlasništva koja iz toga proizlaze. Ne smete prodavati, distribuirati, reprodukovati ili dekompilirati Softver. Svi zaštitni znakovi i logotipi su u vlasništvu Autora ili nosioca dozvole i nemate dozvolu da ih kopirate, ili koristite na bilo koji način.

Bg Shop je registrovani žig u vlasništvu BgShop Internet domen BgShop.rs je u vlasništvu BgShop. Upotreba Bg Shop žiga ili domena, otvoreno ili skriveno (kao što su, ali ne isključivo, meta tagovi i druge tehnike indeksiranja, pretraživanja weba), bez prethodne pismene saglasnosti Alex doo je zabranjeno i kažnjivo zakonom.
Linkovi ka drugim sajtovima

Autor ne preuzima odgovornost za sadržaj sajtova van svoje mreže. Kada pristupite sajtu koji ne pripada Bg Shop mreži, imajte u vidu da je to nezavisan sajt i da Autor nema kontrolu nad njegovim sadžajem. Link ka sajtu van mreže sajtova Autora ne podrazumeva da Autor prihvata odgovornost za sadržaj tog sajta. Odgovornost za tačnost informacija u potpunosti pripada pružaocu ponuđenih usluga i proizvoda.
Prava i obaveze

Bg Shop, preko sajta BgShop.rs prodaje robu i usluge na teritoriji Republike Srbije isključivo korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije u ime i za račun privrednih subjekata koji svoju robu/usluge reklamiraju putem veb sajta alexonlineshoop.rs. Prodaja se vrši u promotivnom obliku koji se zasniva na odobravanju popusta na redovnu cenu robe ili usluga Ponudjača u slučaju da sajt BgShop.rs u odredjenom vremenskom periodu obezbedi minimalni broj korisnika zainteresovanih za odredjenu robu/usluge.

Objavljivanje informacija o robi ili uslugama na veb sajtu ne predstavlja ponudu sajta BgShop.rs za zaključenje ugovora o kupovini već samo poziv korisniku da učini ponudu pod objavljenim uslovima klikom na dugme ‘’Kupi’’. Ukoliko sajt BgShop.rs prihvati ovakvu ponudu korisnika nastaje ugovorni odnos i korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu robu/usluge. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj korisnika zainteresovanih za odredjenu robu ili usluge.

Korisnik robu ili usluge plaća putem uplatnica,kurisrke sluzbe, interneta ili na drugi elektronski način ponudjen na sajtu i oslobadja sajt BgShop.rs i privredno društvo BgShop od odgovornosti za štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Alex Greate Company nije odgovorna.

Za svaku pojedinačnu kupljenu robu/uslugu Bg Shop u ime ponudjača izdaje potvrdu u obliku racuna na ime korisnika koji ga identifikuje pred ponudjačem, i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu ili usluge tokom roka važenja promotivne ponude. Ukoliko Korisnik ne iskoristi kupljenu robu ili usluge u roku važenja promotivne ponude koji je istaknut na samoj ponudi, sajt BgShop.rs nije dužan da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.

Korisnik je saglasan da od sajta BgShop.rs prima komercijalne poruke u vezi prodaje robe/usluga putem veb sajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti sajt BgShop.rs pismenim putem ili se sam odjaviti na link ODJAVA koje mu je ponudjeno na svakoj komercijankoj ponudi.

Sajt BgShop.rs zadržava pravo da ponudi specijalnu ponudu po posebnim uslovima u okviru redovne ponude.
Jednostrani raskid

U slučaju jednostranog raskida možete nas kontaktirati putem e maila info@BgShop.rs ili telefonom na broj 061 644 08 08

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.
Reklamacije

U slučaju bilo kakvih problema možete nas kontaktirati putem e maila info@BgShop.rs ili telefonom na broj +381 061 644 08 08

Reklamacije primljene najkasnije poslednjeg dana perioda validnosti racuna biće uzete u razmatranje.

Reklamacije se ostvaruju prema članu 56. zakona o zaštiti potrošača.

Kontakt:

BgShop

Mileve – Marić Anštajn 12
11080 Beograd
Email: info@BgShop.rs
tel/vib: 061 644 08 08